Spuitgieten

spuitgietenIk heb gewerkt in een kunststofspuitgieterij, waarbij met vele technische kunststoffen is gespoten. In de toelevering is de variëteit in materialen en matrijzen heel groot. De problemen die zich kunnen voordoen zijn navenant.

Bij het goed kunnen spuitgieten van uiteenlopende materialen is het van groot belang over de technische kennis te beschikken, teneinde het proces en de onvermijdelijke problemen tijdens proefspuitingen, maar ook productieseries, het hoofd te kunnen bieden. Het kunnen adviseren, begeleiden of ondersteunen van medewerkers is voor mij belangrijk. Het kunnen meepraten over de technische specificaties van matrijzen en spuitgietmachines heeft er mede toe geleid dat ik met mijn team een geheel nieuwe spuitgieterij heb mogen bouwen naar de techniek van dat moment.