Mensenwerk

mensenBijna mijn hele werkzame leven tot op de dag van vandaag staat in het teken van leidinggeven. En dat leidinggeven kun je alleen wanneer je werkt met mensen. De mens is jouw belangrijkste productiemiddel. Met allerlei nieuwe technieken en methodes zet je productie en logistieke afdelingen op. Het lukt ook steeds met betere resultaten te komen. Alles valt of staat met de mens in dat proces. De betrokkenheid van de medewerker bij zijn of haar werk is van heel groot belang.

Medewerkers die je buiten het bedrijf in allerlei nevenactiviteiten kunt aantreffen, kunnen dus binnen de bedrijfsmuren ook veel meer dan dat er in eerste instantie van hun wordt verwacht. Werkdruk is te verminderen door medewerkers meer ruimte te geven. Een goed voorbeeld vind ik altijd het feit dat medewerkers hun snipperdagen niet meer met hun leidinggevenden regelen, maar met hun collega's. Het zijn namelijk de collega's die jouw werk tijdens jouw afwezigheid moeten opvangen. De grootste uitdaging is dus de mens. Het beste uit iedere medewerker halen, kan er voor zorgen dat je gestelde doelen haalt.

Onder het menu ‘Mensenwerk’ heb ik enkele zaken benoemd waarbij de mens de factor is. Het gaat hier om Aansturing en welke methode het best past in een gegeven omstandigheid. En Motivatie, de reden om – vooral met plezier – aan het werk te gaan. Het Veranderen, hoe lastig dat is en dan de vraag waarom dat eigenlijk allemaal zo nodig moet. De Cultuur van het bedrijf, een opmerking waar je maar heel lastig iets mee kan, maar waar je wel mee hebt te maken.