Technische vaardigheden

techniekNaast mijn vaardigheden in het leidinggeven, het doorvoeren van veranderen in organisaties, het implementeren van automatisering en het lean-concept, heb ik enkele specifieke technische vaardigheden die ik graag onder de aandacht wil brengen. Als basis is er natuurlijk de werktuigbouwkundige opleiding, maar specifieke technieken leer je in de praktijk. Dat wil zeggen, je krijgt er mee te maken.

Ik ben in verschillende technieken werkzaam geweest en heb met uiteenlopende materialen gewerkt. Omdat ik het van groot belang vind dat ik als leidinggevende kan meepraten met de medewerkers in de uitvoering heb ik mij steeds in de toegepaste technieken verdiept. Daar waar mogelijk heb ik speciale opleidingen gevolgd.

Onder dit menu wil ik de belangrijkste technische vaardigheden noemen.