Poedercoaten

poedercoatenWaar eerst het natlakken veelvuldig werd toegepast, is in de loop der jaren het poedercoaten de techniek geworden voor de oppervlaktebehandeling van veel plaatstalen producten.

Naast de processen die leiden tot een goede aan- en afvoer van de producten is het poedercoaten op zich een techniek die nogal wat kennis vraagt van desbetreffende medewerkers.

Ook hier geldt voor mij dat het van belang is kennis te hebben van het proces, opdat je bij onvolkomenheden naast feedback ook adviezen kunt geven. Ik ben in het bezit van het diploma Poedercoaten 1 van de Vereniging ION.

Ik ben betrokken geweest bij de aanschaf van een complete poedercoatinstallatie, inclusief de bijbehorende logistieke voorzieningen. Ik ben derhalve bekend met energiebesparende maatregelen bij het ontwerp van ovens, de robotisering van poederstraten en power-and-free systemen in het transport.