Assemblage

assemblageHet assembleren van onderdelen kan heel verschillend zijn. Van lasconstructies tot complexe automaten lopen de toegepaste technieken ver uiteen. De organisatie van de werkplek is sterk afhankelijk van het product. De inrichting is, buiten dat het ergonomisch van belang is, in sterke mate bepalend voor een vlotte doorstroming. Ik heb ervaring met het inrichten van assemblage afdelingen, de aanvoer van onderdelen, het balanceren van de lijn en daardoor het optimaliseren van de output.

Ik heb onder andere met TNO samengewerkt. Naast het ergonomisch onderzoek hebben we verschillende methodes gesimuleerd. We hebben medewerkers getraind en de beginselen van lean laten ondervinden.

Onderdelen altijd op tijd, in de juiste hoeveelheden, op de juiste plaats te hebben, maakt dat medewerkers hun werk kunnen doen. Ervan uitgaande dat de instructies up-to-date zijn en voor enerlei uitleg vatbaar.

Door bedrijven als Total Productivity mee te laten denken, heb ik de assemblage van drankenmachines mogen uitwerken. De doorloopsnelheid is zodanig verkort dat de voorraad sterk naar beneden kon worden bijgesteld. Zaken als “one piece flow” waren niet vreemd meer. Van grote series (zo hebben we het geleerd) naar enkel stuks, het kan! Medewerkers geloven het niet, maar wanneer het draait willen ze niet meer terug.